Święto Plonów

Na te łąki, na te pola, łany złotych zbóż. Na te rzeki, na te morze, gęste dzikich burz.

Na te lasy, na te knieje, tam gdzie luty zwierz. Na kurhany, na tę ziemię, gdzie mój ród i krew.